Baltijas valstis apvieno Latviju, Lietuvu un Igauniju. Tās ir trīs valstis Baltijas jūras austrumu piekrastē. Šo valstu vēsture ir bagāta dažādu, varētu teikt, piedzīvojumu, jo, pateicoties Baltijas jūras sniegtajiem tirdzniecības ceļiem, šīs valstis ir ļoti iekārojamas. Daudzi ir iekarojuši šīs valstis, daudzi ir centušies to darīt, līdz ar to, šo valstu vēsture ir bagāta dažādu karu un nemieru.

Neviena no Baltijas valstīm nav ļoti liela, šīs ir nelielas valstis ar, salīdzinoši maz iedzīvotājiem, bet ļoti lielu kultūrvēsturisko mantojumu, senām tradīcijām, lielu potenciālu un attīstības plāniem.

Baltijā ir ļoti populāri ātri kredīti, kas tiek dēvēti par īstermiņa aizdevumiem. Cik mums zināms, tad visas firmas parasti startē arī visās trīs valstīs. Šie uzņēmumi ir lieli nodokļu maksātāji, kā izskatās. Lai gan šie kredīti nav ļoti mīlēti, šajos uzņēmumos nav dzirdēts, ka tiktu maksātas aplokšņu algas, kas nozīmē, ka tiek strādāts tā, lai viss atbilstu nodokļu politikai.

Baltijas valstu vēsture ir diezgan sarežģīta, jau minēts, bija daudzi iekarotāji un diezgan bieži ir mainījušies šīs teritorijas saimnieki. Šeit ir saimniekojuši gan zviedri gan krievi, gan vācieši gan Romas katoļu baznīca un citi. Taču jaunāko laiku vēsture sniedza neatkarību trim valstīm un izveidojās mums zināmā ģeogrāfiskā un politiskā sistēma. Nevienai no šīm valstīm nenācās viegli iekarot savu neatkarību un arī mūsdienās vēl ir jūtamas šīs cīņas sekas gan sabiedrībā gan politikā.

Lielākā pēc platības ir Lietuva, bet tūlīt seko arī Latvija, Igaunija ir mazākā no trim Baltijas valstīm. Arī iedzīvotāju skaita ziņā, secība ir tāda pati. Pēdējo gadu laikā, iedzīvotāju skaits ir diezgan krasi samazinājies Latvijā un Lietuvā, taču Igaunija, šajā rādītājā ir izvirzījusies priekšgalā, jo samazinājums ir krietni mazāks. Lai arī šīs valstis ir draudzīgi kaimiņi kuri ir daudz kopā pārcietuši, pastāv diezgan sīva konkurence šo valstu starpā. Visas valstis ir diezgan līdzīgas teju visās kategorijās, tāpēc katra cenšas izvirzīties priekšgalā.

Rīga, Latvijas galvaspilsēta, ir lielākā un biezāk apdzīvotākā pilsēta visās trijās valstīs. Tālāk seko Viļņa, kas ir Lietuvas galvaspilsēta un Tallina, attiecīgi – Igaunijas galvaspilsēta. Rīga ir sava veida tirdzniecības centrs Baltijas reģionā. Ērtā piekļuve Baltijas jūrai un ģeogrāfiskais novietojums tieši pa vidu šīm teritorijām, to padara par ļoti aktuālu punktu visā reģionā. Ostas un jūras ceļi ir ļoti nozīmīgi šo valstu attīstībā, tāpēc ostas ir lielākajās pilsētās ar izdevīgākajiem jūras ceļiem.

Papildus jūras ceļiem, tiek attīstīts tūrisms. Pasaulē, Baltijas valstis nav ļoti plaši atpazīstamas, bet tiek strādāts gan pie individuāliem attīstības plāniem gan reģiona kopējās atpazīstamības celšanas. Sadarbojoties visām trim valstīm tiek veidotas reklāmas kampaņas, attīstītas tūrisma iespējas pa visu reģionu un tamlīdzīgi. Katra valsts veido gan savu gan kopējo attīstības plānu.

Baltija ir ļoti bagāta ar dabu, ar kultūru un vēsturi, modernām atpūtas iespējām un pašiem cilvēkiem. Sporta un kultūras sasniegumi tiek vērtēti ļoti augstu, jo mazam valstīm ir grūtāk sacensties ar lielvalstīm, tāpēc mūsu cilvēku sasniegumi tiek vērtēti ļoti augstu un sasniegts tiek daudz.

bcmvs Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *